Skogsnyckeln AB

Våra tjänster

Vi anordnar mark- och anläggningsarrenden
för företag inom förnybar energi. 

Med vår hjälp kan ni ingå arrendeavtal
snabbt och kostnadseffektivt.
 

Vårt arbetsområde täcker med assistans av vår samarbetspartner in hela Sverige, från norr till söder.

Vi anordnar mark- och anläggningsarrenden
för företag inom förnybar energi. 

Med vår hjälp kan ni ingå arrendeavtal snabbt och kostnadseffektivt. 

Vårt arbetsområde täcker med assistans av vår samarbetspartner in hela Sverige, från norr till söder.

I dagsläget har vi tre interna experter som verkar i Sverige:

Hans

Ola

Micke

Vår service innefattar 

alla aspekter för ett framgångsrikt mark- eller anläggningsarrendeprojekt:

 • Vi kartlägger lämpliga områden baserat på kundens efterfrågan och behov
 • kontaktar markägare, genomför och
  slutför förhandlingar och
 • ansöker även om alla nödvändiga
  tillstånd som krävs.
 • Vi kartlägger lämpliga områden baserat på kundens efterfrågan och behov
 • kontaktar markägare, genomför och slutför förhandlingar och
 • ansöker även om alla nödvändiga
  tillstånd som krävs.

Vi kan även erbjuda tjänster inom

Skogsavverkning
Fastighetsvärdering
Ansökan om bygglov och tillstånd för väganslutning
Fältstudier

Vi skräddarsyr våra tjänster efter era önskemål.

Skogsnyckeln

Skogsnyckeln AB etablerades i Sverige 2023 och är ett svenskt dotterbolag till det finska specialistföretaget Metsäavain, som funnits i Finland sedan 2018.

Metsäavain har ett 30-tal anställda och är verksamma i huvudsak inom skogs- och energiindustrin.

Metsäavain har ett brett utbud av tjänster vilka innefattar timmertrading, arbetsledning och utbildning av skogsoperatörer. Även systemutveckling, fjärranalys och kartbaserad dataanalys samt fältundersökningar för bedömning av mark- och skogsvärdering och markarrenden ingår i tjänsteutbudet.

Vi på Skogsnyckeln har som målsättning att växa och utveckla våra tjänster i liknande utsträckning som vårt moderbolag Metsäavain. 

Vi är nu i full gång med våra servicetjänster inom mark- och anläggningsarrenden. 

Kontakta oss

Intresserad? Tveka inte att kontakta oss med dina frågor. 

Team Skogsnyckeln

From left to right:
Rasmus Karhunen (Landprospecting, FIN), Hans Söderman (Landprospecting SWE)
Ola Svensson (Landprospecting SWE), Mikael Svensson (Landprospecting SWE)
Petteri Mönkkönen (Chairman), Toni Hakonen (Project manager), Matti Kymenvaara (VD)

From left to right:
Rasmus Karhunen (Landprospecting, FIN), Hans Söderman (Landprospecting SWE)
Ola Svensson (Landprospecting SWE), Mikael Svensson (Landprospecting SWE)
Petteri Mönkkönen (Chairman), Toni Hakonen (Project manager), Matti Kymenvaara (VD)

From left to right:
Rasmus Karhunen (Landprospecting, FIN),
Hans Söderman (Landprospecting SWE),
Ola Svensson (Landprospecting SWE),
Mikael Svensson (Landprospecting SWE),
Petteri Mönkkönen (Chairman),
Toni Hakonen (Project manager),
Matti Kymenvaara (VD)